Partyschepencentrale Rederij Halfland; varende locaties voor elk feest.

Home
 
Overzicht Salonboten
 
Overzicht Zeilschepen
 
informatie aanvraag

Rederij Halfland; Amazone, trotse driemaster bij vertrek Maassluis

Zeilende vrachtvaart.

De Amazone is een typisch produkt van veranderende tijden en behoeften in de vrachtvaart. Toen de Amazone in 1929 van stapel liep, was het tij voor de grote zeilschepen eigenlijk al gekeerd. De scheepsmotoren werden steeds betrouwbaarder waardoor het arbeids- en geldintensieve zeilen minder aantrekkelijk werd. Reeds bij de bouw werd de Amazone naast de zeilerij met een dieselmotor van 70 pk uitgerust. Zeilen waren echter nog essentieel omdat o.a. verzekeringsmaatschappijen terughoudend waren om uitsluitend met een dieselmotor uitgeruste zeeschepen te verzekeren.

Vrachtschip.
In de eerste helft van de twintigste eeuw leverde de Amazone haar bijdrage aan de vrachtvaart in de Oostzee en de Duitse rivieren met kapitein Wilhelm Haalck als gezagvoerder. Tot wanneer deze periode duurde is onduidelijk. Op een gegeven moment trof het onvermijdelijke lot van vele zeilende kustvaarders ook de Amazone. Zij werd ingezet als stenenvisser. In 1984 werd zij als economisch ondoelmatig opgelegd in Flensburg. Ware het niet dat sinds de jaren zeventig de zeilende chartervaart met passagiers in opkomst is, dan was waarschijnlijk de scheepssloperij het einde van de Amazone geweest.
 
Partyschip. 
Na verschillende malen van eigenaar te zijn gewisseld kwam de Amazone in juni 1991 in bezit van Rederij Halfland en werd een begin gemaakt met de volledige renovatie en ombouw tot luxe zeilend partyschip. In mei 1994 was het werk voltooid en kwam de Amazone als herboren opnieuw in de vaart.
In 2020 is de Amazone overgenomen door Erica en Pieter die vol enthousiasme de exploitatie voortzetten met, zoals dat bij nieuwe eigenaren hoort, nieuwe concepten en plannen. Zij zijn bereikbaar op 085-8883974.
Met zijn fraaie lijnen en zijn drie masten is de Amazone een indrukwekkende verschijning op de Nederlandse wateren.
Bekijk de hedendaagse mogelijkheden